07/11/19  Kết quả thi đua  199
Trường tiểu học Phú Hộ là một trường có bề dầy về hoạt động phong trào. Ban giám hiệu nhà trường rất quan tâm và tạo mọi điều kiện về cơ sở vật chất cũng như tinh thần để cho liên đội hoạt động. Anh chị phụ trách nhiệt tình trong công tác đội và phong trào thiếu nhi.