HỌC SINH TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÚ HỘ TÍCH CỰC THAM GIA HỌC VÕ CỔ TRUYỀN DÂN TỘC NĂM HỌC 2019 - 2020

HỌC SINH TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÚ HỘ TÍCH CỰC THAM GIA HỌC VÕ CỔ TRUYỀN DÂN TỘC NĂM HỌC 2019 - 2020

 Võ cổ truyền Việt Nam là di sản văn hóa truyền thống của dân tộc Việt Nam, ra đời, tồn tại và phát triển song hành cùng cuộc đấu tranh dựng nước và giữ nước. Võ cổ truyền Việt Nam không chỉ đơn thuần là những bài võ nhằm rèn luyện kỹ năng, thể chất của con người, nâng cao khả năng tự vệ, hướng tới ...
Ngày hội thể thao Thị xã Phú Thọ

Ngày hội thể thao Thị xã Phú Thọ

“Cố lên! Cố lên”, trên sân vận động rộn vang những tiếng cổ vũ của các thầy cô giáo. Ở giữa, hai trường Tiểu học Phú Hộ và Tiểu học Văn Lung của Thị xã Phú Thọ đang thi tài với trò kéo co, trên mặt của những cổ động viên đều ánh lên niềm vui thích.